Uusi innovaatioprojekti mahdollistaa aiempaa paremmat arviot löytämättömistä mineraalivarannoista

GTK 11.1.2018

Julkaistu 12.01.2018  |  Ajankohtaista

Geologian tutkimuskeskus (GTK) ja sen yhdeksän kumppania käynnistivät uuden innovaatioprojektin (Mineral Resource Assessment Platform, MAP), jossa kehitetään työkaluja löytämättömien mineraalivarantojen aiempaa parempaan arviointiin.

Projektissa tuotettava uusi arviointiprosessi ja integroitu ohjelmisto auttavat tekemään aiempaa tarkempia arvioita löytämättömien mineraalivarantojen sijainnista ja määrästä. Niistä saatava luotettava tieto on tärkeää muun muassa investointipäätöksiä tekeville malminetsintä- ja kaivosyrityksille sekä poliittiselle ja hallinnolliselle päätöksenteolle maankäytön suunnittelussa.

Nykyisin arviointiin yleisimmin käytettävän kolmivaiheisen menetelmän on kehittänyt Yhdysvaltain geologian tutkimuskeskus. Menetelmä perustuu asiantuntija-arvioon ja tilastolliseen analyysiin. Nykyisellä kolmivaiheisella menetelmällä on kuitenkin puutteita ja se on työläs. Näistä syistä menetelmän käyttäjämäärä on jäänyt vähäiseksi koostuen pääasiassa muutamien maiden geologian tutkimuskeskuksista.

MAP-projektissa vastataan tarpeeseen päivittää ja laajentaa arviointiprosessia ja ohjelmistoa. Arviointiprosessin lähtökohdaksi tulee mineraalipotentiaalin mallinnustyökalujen integroiminen kolmivaiheiseen arviointiprosessiin. Arviointiprosessi sisällytetään tuotettavaan MAP-ohjelmistoon, joka opastaa käyttäjää arvioinnin laatimisessa ja varmistaa datan sujuvan siirtymisen prosessin kaikissa vaiheissa. Uusi ohjelmisto tuottaa todennäköisyyksiin perustuvia kvantitatiivisia arvioita tietyntyyppisten löytämättömien metallien kokonaismäärästä valituilla ja esiintymisen kannalta mahdollisilla geologisilla alueilla.

Kehitettävä prosessi ja ohjelmisto testataan useissa maissa ja myös arktisen alueen merenpohjan osalta, mikä tuottaa samalla arvokasta uutta tietoa testialueiden löytämättömistä mineraalisista varannoista.

Koska projektissa tuotettava MAP-ohjelmisto lisää tietämystä löytämättömistä mineraalivarannoista, se samalla auttaa kaivannaisteollisuutta kohdistamaan toimintaansa ympäristön ja yhteiskunnallisen hyväksyttävyyden kannalta kestävämpiin raaka-ainelähteisiin. Avoimeen koodiin perustuva MAP-ohjelmisto tulee vapaasti saataville.

MAP-projektissa ovat mukana Geologian tutkimuskeskus (GTK) projektin vetäjänä, Ruotsin, Norjan ja Yhdysvaltain geologian tutkimuskeskukset, Oulun yliopisto/Oulu Mining School, LTU Business AB, Iceland GeoSurvey, Norwegian University of Science and Technology, Scandinavian Highlands ja Beak Consultants GmbH. Kolmivuotisen projektin aloituskokous pidettiin GTK:lla Espoossa 9.–10.1.2018.

MAP-innovaatioprojektia rahoittaa EIT RawMaterials, joka on raaka-ainesektorin suurin konsortio maailmassa. Sen tehtävänä on kehittää raaka-aineista eurooppalainen voimavara, joka vahvistaa kilpailukykyä, kasvua sekä Euroopan raaka-ainesektorin houkuttavuutta innovaatioilla, koulutuksella ja yrittäjyydellä. EIT RawMaterials yhdistää yli 100 partneria – korkeakouluja ja tutkimuslaitoksia sekä yritystoimintaa – yli 20 EU-maasta.

Lisätietoa: Geologian tutkimuskeskus, Kalevi Rasilainen, p. 029 503 2401, kalevi.rasilainen_gtk.fi