Arctic Geoinvest vahvistaa ja tukee tutkimus- ja yritystoimijoiden yhteistyötä sekä osallistumista kansallisiin ja kansainvälisiin hankkeisiin.

Arctic Geoinvest – osa Suomen innovaatiokeskusverkostoa

Olemme aktiivinen tutkimusmaailman sekä elinkeinoelämän yhteistyökumppani. Huippuluokan tutkimusosaaminen ja toimintaan sitoutuneet, arvoverkkopohjaisesti toimivat yritykset, ovat ekosysteemimme kehityksen kannalta tärkeimmät resurssit. Innovaatiokeskuksen tavoitteena on sujuvoittaa uusien innovaatioiden syntymistä ja tutkimusosaamisen kaupallistamista.

Palvelut yrityksille

Palvelut - Arctic Geoinvest 1

Uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja tiivistä yhteistyötä arktisten geotieteiden tutkimusorganisaatioiden kanssa

Arctic Geoinvest tarjoaa liiketoiminnan eri kehitysvaiheessa oleville yrityksille ja yritysyhteenliittymille innovaatiotoimintaa edistäviä asiantuntija- ja koordinointipalveluita. Autamme tarvittaessa myös rahoituksen hakemisessa.

Jos etsit osaavaa kumppania tutkimus- ja innovaatiohankkeen toteuttamiseen tai yritykselläsi on vastaavasti teknologioita tai osaamista tarjottavaksi tutkimuspuolen tarpeisiin, ole yhteydessä meihin.

Geoinnovaatiokeskuksen osaamisalueita ovat:

geofysiikan mittaukset ja mittausaineistoon perustuva tutkimus- ja asiantuntijatyö

kaukokartoitus- ja mallinnusmenetelmät ympäristömuutosten seuraamiseksi ja ennustamiseksi, vertailuaineistot ilmakehän luotausten, maanpintahavaintojen ja mastomittausten avulla, satelliittidatojen prosessointi ja arkistointi

kaukokartoitukseen liittyvät geo- ja avaruustieteiden osa-alueet mm. avaruussään monitorointi ja avaruusromun ja NEO-ratojen kartoitus

mineraalivarojen arviointi, tutkimus ja kestävä käyttö

paikkatietoon liittyvä tutkimus-, asiantuntija- ja palvelutehtävät

erikoisosaamisalueet mm. 3D mallinnus liittyen arktisten geotieteiden aloihin

langattomien verkkoteknologioiden hyödyntäminen esim. älykkään liikenteen ratkaisuissa

matkailua palvelevat innovaatiot; esim. revontulikuvaukset

Palvelut tutkijoille

Työkaluja tutkimusosaamisen hyödyntämiseen ja yritysyhteistyön vahvistamiseen

Tutkimusorganisaatioille Arctic Geoinvest tarjoaa hyvät yritysverkostot sekä kanavan verkostoimaiseen työskentelyyn erilaisissa yhteistyöhankkeissa. 

Jos etsit yritysyhteistyökumppania mukaan tutkimus- ja innovaatiohankkeeseen, ole yhteydessä meihin.

Yhteistyöyritysten osaamisalueita ovat mm.:

radiotekniset järjestelmät ja niihin liittyvät tutkimus- ja asiantuntijapalvelut 

geofysiikan mittaukset ja niihin liittyvät asiantuntijapalvelut

laite- ja tutkimuspalvelut kaivostoiminnan tarpeisiin

paikkatietoon liittyvät tutkimus-, asiantuntija- ja palvelutehtävät

raskaan teollisuuden ja kaivosten turvallisuusjärjestelmät

suurten tietovirtojen hallinta

järjestelmäsuunnittelu ja projektihallinta

Innovaatioseteli ja Horisontti 2020

Innovaatioseteli

Kenelle?

Innovaatioseteli on tarkoitettu vakiintunutta liiketoimintaa (yrityksellä on liikevaihtoa vähintään yhdeltä päättyneeltä tilikaudelta) harjoittaville pk-yrityksille, jotka haluavat käynnistää innovaatiotoiminnan. Innovaatiotoiminta tarkoittaa toimenpiteitä, joilla yritys kehittää tuotteitaan, palvelujaan tai prosessejaan, tai hankkii palveluna uutta innovaatiotoiminnassa tarvittavaa tietoa ja osaamista.

Mitä?

Innovaatiosetelillä voit ostaa uutta tietoa ja osaamista yritykseesi. Setelin arvo on 6 200 € (5 000 € + alv). Voit käyttää sen innovaatiotoimintaan liittyvien asiantuntijapalvelujen hankintaan. Innovaatiosetelillä voi hankkia palveluita esimerkiksi innovaatiopalveluja tarjoavilta yrityksiltä, yliopistoilta, ammattikorkeakouluilta ja tutkimusorganisaatioilta. Innovaatiotoiminta tarkoittaa toimenpiteitä, joilla yritys kehittää tuotteitaan, palvelujaan tai prosessejaan, tai hankkii palveluna uutta innovaatiotoiminnassa tarvittavaa tietoa ja osaamista.

Horisontti 2020

Horisontti 2020 perustuu  Eurooppa 2020 -strategiaan, jossa nimettiin tärkeimmät Eurooppaa lähivuosina kohtaavat haasteet. Näihin yhteisiin haasteisiin etsitään ratkaisuja rahoittamalla yritysten, tutkimuslaitosten, yliopistojen ja esimerkiksi kuntien tai sairaaloiden yhteisiä hankkeita.

Puiteohjelmahankkeet ovat pääsääntöisesti isoja: kokonaisbudjetti on useita miljoonia euroja ja niissä on monta osallistujaa useasta eri EU-maasta. Myös muut kuin eurooppalaiset organisaatiot voivat osallistua hankkeisiin, mutta yleensä EU rahoittaa vain eurooppalaisten osallistujien työtä.

Varsinaisten tutkimus- ja innovaatiotoiminnan hankkeiden lisäksi Horisontti 2020 -ohjelmasta rahoitetaan myös tutkijoiden liikkuvuutta eri maiden välillä sekä infrastruktuurien kehittämistä.

Pienten ja keskisuurten yritysten osallistuminen Horisontti 2020 -ohjelman hankkeisiin on EU:n kannalta erityisen tärkeää. Tavoitteena on, että 20 % EU:n teknologioiden kehittämiseen ja yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisuun tarkoitetusta rahoituksesta ohjautuisi pk-yrityksille. Pk-yrityksille on myös oma rahoitusmuotonsa, josta voi saada rahoitusta varsin nopeasti uusien ideoiden testaamiseen.

Kysy lisää palveluista