Kolme vuotta kestänyt Arktinen geoinnovaatiokeskus -hanke on päättynyt. Kiitos yhteistyöstä! Vaikka hanke päättyi, työ hankkeen teemojen parissa jatkuu.

Arctic Geoinvest on markkinointinimi Arktinen geoinnovaatiokeskus -hankkeelle. Hanke toteutetaan 1.1.2017-31.12.2019 ja sen kokonaisbudjetti on 826 208 euroa. Hanke rahoitetaan pääosin Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) varoilla ja rahoittajaviranomaisena toimii Lapin liitto.

Arctic Geoinvest edistää arktisten geoinnovaatioiden ja niihin liittyvien teknisten sovellusten hyödyntämistä ja käyttöönottoa alan yrityksissä monipuolisen ja vahvan yhteistyöverkoston avulla.

Toiminnan fokusalueet

Hankkeen pääkohdat - Arctic Geoinvest 2

Innovaatioaihioiden tunnistaminen

Toimintamme keskiössä ovat arktisten geotieteiden ja niitä tukevien alojen innovaatiotoiminnan aktiivinen seuranta ja kaupallistamispotentiaalia omaavien uusien ideoiden tunnistaminen ja edistäminen.

Hankkeen pääkohdat - Arctic Geoinvest 1

Verkostot

Arctic Geoinvestin kautta pääset verkostoitumaan sekä toisten yritysten että tutkimustoimijoiden kanssa. Toimintamallimme perustuu vahvasti verkostomaiseen tekemiseen. Laaja verkosto koostuu kansallisista ja kansainvälisistä yritys- ja tutkimustoimijoista sekä mm. rahoittajatahojen edustajista.

Hankkeen pääkohdat - Arctic Geoinvest

Tuki tutkimus- ja innovaatiohankkeiden rahoitushakuihin

Business Finlandin rahoitus auttaa suomalaisia yrityksiä kehittämään liiketoimintaansa ja kasvamaan vientimarkkinoilla. Tekes rahoittaa myös tutkimusorganisaatioiden ja julkisten toimijoiden tutkimus- ja kehitystyötä yritysten kanssa.

 

YRITYSTEN LIIKETOIMINNAN UUDISTAMINEN GEOINNOVAATIOIDEN AVULLA

Arctic Geoinvest tarjoaa tukea innovaatioprosessin läpiviemiseen sekä käytännön tietoa kehittämiseen liittyvistä lainalaisuuksista. Arctic Geoinvest -palvelukonsepti aktivoi yritysten ja T&K -organisaatioiden aitoa ja tiivistä yhteistyötä tavoitteenaan yritysten kilpailukyvyn kehittyminen ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien avautuminen. Edistämme yritysten kasvua ja kansainvälistymistä sekä nostamme arktista huippututkimusta ja erityisosaamista laajan yleisön tietoisuuteen. Tarjoamme tutkimuskeskuksille yhteistyöhankkeiden kautta uusia mahdollisuuksia tutkimusosaamisen hyödyntämiseen. Innovaatiotoimintamme kattaa myös tuen mm. yhteistyöverkostojen luomiseen sekä oikeiden rahoituskanavien löytämiseen ja rahoitushakemusten tekemiseen.

Lue lisää

Yhteistyössä