Tutkimushaku pk- ja midcap-yrityksille: Augumented intelligence - Tekoäly

Haku on tarkoitettu kansainvälistä kilpailuetua tavoitteleville suomalaisille pienille ja keskisuurille yrityksille sekä Midcap-yrityksille (konsernitason liikevaihto alle 300 MEUR).

Julkaistu 25.10.2017  |  Ajankohtaista
Hakuaika: ma 23.10.2017 – pe 12.01.2018

Tekes avaa tutkimushaun Team Finland Augmented Intelligence – Tekoäly -kampanjaan liittyen.

Hakuun osallistuvilla alle viisivuotiailla yrityksillä on oltava markkinoille valmis tuote tai palvelu, jonka arvoa voidaan kasvattaa tekoälyteknologioilla. Yli viisivuotiailta pk-yrityksiltä edellytetään vakiintunutta liiketoimintaa.

HUOM! Tekesin Nuoret innovatiiviset yritykset -rahoitusohjelmaan osallistuvat yritykset tai tämän vuoden kevään Team Finland Augmented Intelligence -tutkimushakuun osallistuneet yritykset EIVÄT VOI OSALLISTUA hakuun.

Rahoitettavissa hankkeissa on tavoitteena tutkia uusien tekoälyteknologioiden (esim. deep neural networks) toimivuutta ja soveltuvuutta ratkaisemaan olemassa olevaa ongelmaa. Ratkaisulla on oltava merkittäviä myönteisiä vaikutuksia hakijan kansainväliseen kilpailukykyyn. Ratkaisu voi perustua joko avoimiin tekoälyohjelmistoihin esim. Google Tensorflow, Microsoft CNTK ja Caffe, tai suljettuihin alustoihin, kuten IBM Watson.

Ratkaistava ongelma voi liittyä

 1. olemassa olevan tuotteen/palvelun arvon kasvattamiseen

  TAI

 2. kokonaan uuteen tuote- tai palvelukonseptiin

Tutkimusprojektin tuloksena ei ole tarkoitus syntyä valmista tuotetta tai palvelua. Tarkoituksena on saada tietoa siitä, voidaanko uusilla tekoälyteknologioilla parantaa nykyisen tuotteen tai palvelun arvoa riittävästi, jotta uutta tuote- tai palveluversiota kannatta lähteä tuotteistamaan tai voiko tekoälyteknologiaa käyttää menestyksekkäästi uudessa tuote- tai palvelukonseptissa. Tässä haussa rahoitetaan vain tekoälyteknologioiden soveltamiseen kohdistuvaa tutkimusta, ei yrityksen muuta kehitys- tai tutkimustoimintaa.

Projektin maksimikoko on 100 000 euroa, johon pk-yritykset voivat saada avustusta enintään 50 % ja Midcap-yritykset enintään 40 % projektin hyväksytyistä kustannuksista. Ennakkoa ei makseta. Rahoitus on tuotekehitysavustusta, ei de minimis -rahoitusta. Projekti toteutetaan tiiviissä aikataulussa. Tyypillinen kesto on noin kuusi (6) kuukautta. Tekesillä on valmius jatkorahoittaa kehitystyötä, mikäli ensimmäiselle vaiheelle asetetut tavoitteet saavutetaan.

Hakemusta jätettäessä yrityksellä pitää olla hyvä ymmärrys ongelmakentästä ja tarvittava data käytettävissä. Hakemuksessa on tärkeää, että hakija pystyy kertomaan selvästi:

 • mikä on ratkaistava ongelma
 • mitkä ovat sen ratkaisuvaikutukset hakijan liiketoimintaan
 • mitä tekoälyteknologiaa/teknologioita sovelletaan
 • mitä muita mahdollisia ratkaisuvaihtoehtoja on olemassa/kehitteillä
 • mitä dataa aiotaan käyttää tekoälyn kouluttamiseen
 • kuinka tulokset testataan
 • mikä on onnistuneen tutkimuksen konkreettinen ja mitattava tavoite
 • kuinka onnistuneen tutkimuksen tulokset hyödynnetään

Haku päättyy 12.1.2018. Tekes käsittelee hakemuksia jo ennen haun loppumista.

Lisätietoja hausta antavat

Outi Keski-Äijö
Tekes
p. 029 50 55663
outi.keski-aijo (at) tekes.fi

Aki Ylönen
Tekes
p. 029 50 55287
aki.ylonen (at) tekes.fi