Tekes rahoittaa uusia malminetsintämenetelmiä tutkivaa GTK:n projektia

GTK 27.11.2017

Julkaistu 29.11.2017  |  Ajankohtaista

Tehokkaat data-analyysin menetelmät ovat tärkeitä työkaluja malminetsinnän digitaalisen tutkimusaineiston jatkuvasti kasvaessa. Kasvava malminetsintä ja kaivostoiminta-aktiivisuus asettavat vaatimuksia aikaa ja kustannuksia säästävien ja ympäristöneutraalien malminetsintämenetelmien kehittämiselle. Vuoden 2018 alussa käynnistyvä Exploration Lapland 3D -projekti pyrkii ratkaisemaan tämän haasteen tutkimalla ja toteuttamalla uusia työkaluja ja -menetelmiä malmipotentiaalin mallintamiseen.

Projekti noudattaa Lapin maakuntaohjelman tavoitteita luomalla edellytyksiä kaivostoiminnan kasvulle maakunnassa. Tehokkaampi malminetsintäaineiston analysointi uusilla digitaalisilla menetelmillä antaa tähän hyvät edellytykset.

Projektissa hyödynnetään GTK:n aiemmin keräämää geologista, geofysikaalista ja geokemiallista tietoaineistoa, ja luodaan Keski-Lapin alueelta uusi kolmiulotteinen geologinen malli alueen malmipotentiaalista. Projekti tutkii uusien aineiston integroinnin ja tiedonlouhinnan menetelmien soveltamista tähän tarkoitukseen, ja tulokset tullaan julkistamaan tutkimusraporttina sekä tieteellisinä julkaisuina. Projektissa kehitettävät menetelmät tulevat PK-yritysten ja teollisuuden suuryritysten vapaaseen käyttöön.

Projektin kesto on kaksi vuotta, alkaen 2018 tammikuussa ja päättyen vuoden 2019 lopussa. Projektin kokonaiskulut ovat 504 000 euroa, josta Tekesin EAKR-rahoituksen osuus on 440 000 euroa. Projektilla on vahva kaivosteollisuuden tuki. Projektia rahoittavat AA Sakatti Mining Oy, Boliden Mineral AB, Aurion Resources Oy, Agnico Eagle Finland Oy, Rupert Finland Oy, Palsatech Oy, Magnus Minerals Oy, Geovisor Oy ja Astrock Oy.

Lisätietoa:
Vesa Nykänen, tutkimusprofessori, projektin vastuullinen johtaja, puh. 029 503 4306, vesa.nykanen_gtk.fi
Tero Niiranen, erikoistutkija, projektipäällikkö, puh. 029 503 4216, tero.niiranen_gtk.fi