Satelliittinavigointijärjestelmien tehokas hyödyntäminen Suomessa. Toimenpideohjelma 2017–2020 julkaistu

Satelliittinavigoinnin toimenpideohjelmassa esitetään 17 konkreettista toimenpidettä, joilla pyritään edistämään satelliittinavigoinnin hyödyntämistä erityisesti kansallisella tasolla.

Julkaistu 19.04.2018  |  Ajankohtaista

Toimenpideohjelman tavoitteena on varmistaa satelliittinavigointijärjestelmien hyödyntäminen koko Suomessa yhteiskunnan kaikilla sektoreilla. Keskeisimmät tavoitteet tulevaisuutta ajatellen ovat: Suomen nostaminen kärkimaaksi satelliittijärjestelmien hyödyntämisessä ja nykyisen korkealaatuisen kotimaisen avaruustutkimustoiminnan edellytysten vahvistaminen, edistää satelliititiedon hyödyntämistä liiketoiminnassa ja palvelujen tarjonnassa, varmistaa paikannuksen laatu ja satellittinavigointijärjestelmien hyödyntäminen kaikkialla arktisilla alueilla, edistää piensatelliittien hyödyntämistä ja selvittää tarve ja mahdollisuus perustaa Suomeen avartuushallinto.

Suomalainen osaaminen on jo pitkään ollut mukana erilaisissa avaruus- ja satelliittihankkeissa ja niiden sovelluksissa. Tällä hetkellä suomalainen avaruustoiminta on murroksessa. Suomessa on kehitetty ensimmäistä kertaa omia piensatelliitteja ja Suomessa on virinnyt aktiivinen uutta avaruusteknologiaa hyödyntävä New Space- liiketoiminta.

Toimenpideohjelma aukeaa tästä linkistä.