MTI:n vetämä teema-alue hyväksytty EU:n älykkään erikoistumisen alustalle

Tiedote 26.9.2017

Julkaistu 18.10.2017  |  Ajankohtaista

Digitalisation and Safety for Tourism on Lapin AMKin / Matkailun tutkimus- ja koulutusinstituutin temaattinen verkosto. 

Smart Specialisation Platform on yhteistyöalusta sellaisille Euroopan alueille, jotka ovat tehneet oman älykkään erikoistumisen ohjelmansa.

Lapin älykkään erikoistumisen ohjelma on nimeltään Arctic Smartness, ja ohjelma pohjautuu klusterirakenteeseen. Klustereita on viisi
– Arktinen turvallisuus (vetovastuu Lapin AMK/Matkailun tutkimus- ja koulutusinstituutti)
– Arktiset kehittämisympäristöt (vetovastuu Lapin AMK/Teollisuus ja luonnonvarat)
– Arktinen muotoilu (vetovastuu Lapin yliopisto)
– Arktinen teollisuus ja kiertotalous (vetovastuu Digipolis Oy)
– Arktinen älykäs maaseutuverkosto (vetovastuu ProAgria)

Klusterityön tavoitteena on lappilaisten yritysten toimintaedellytysten parantaminen, sekä yritysten ja alueen kansainvälistäminen. Yksi väline, jolla EU tukee tätä tavoitetta, on S3-alusta temaattisille verkostoille. Temaattisilla verkostoilla haetaan alueiden välistä yhteistyötä, ja niiden vahvuuksien hyödyntämistä. Komissio huomioi temaattiset verkostot valmistellessaan seuraavan ohjelmakauden sisältöjä. Temaattisten verkostojen kautta mahdollisuudet saada suoraa EU-rahoitusta paranevat.

Viimeisin komission hyväksymä Industrial Modernisation -temaattinen verkosto on Digitalisation and Safety for Tourism, jota Lappi/MTI vetää yhdessä Andalusian kanssa. Muut aloitteessa mukana olevat alueet ovat Lazio ja Toscana Italiasta; Katalonia, Valencia ja Castilla y Leon Espanjasta sekä Slovenia.

Lisäksi teeman kehittämistä tukee NECSTouR, joka on eurooppalainen matkailualueiden verkosto http://www.necstour.eu/ .
Temaattisen verkoston julkistamistilaisuus on Brysselissä 27.9.2017 European Tourism Day –konferenssissa. 

Lisätietoja 
Eila Linna, TKI-päällikkö, MTI, 040-7355300
Eija Raasakka, projektipäällikkö, MTI, 040-7098160
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/thematic-areas