Komissio ehdottaa EU:n avaruusohjelmalle 16 miljardin euron määrärahoja

EU-uutiset 7.6.2018

Julkaistu 07.06.2018  |  Ajankohtaista

Komissio ehdottaa EU:n avaruusohjelmalle 16 miljardin euron määrärahoja vuosiksi 2021–2027. Tästä 9,7 miljardia euroa varataan EU:n maailmanlaajuiselle ja alueelliselle satelliittinavigointijärjestelmälle, eli Galileolle ja EGNOSille.

Rahoituksella täydennetään ja ylläpidetään satelliittiverkostoa, tarkennetaan järjestelmän paikannussignaalia ja tuodaan markkinoille palveluja esimerkiksi itseohjautuvien ja verkkoyhteydellä varustettujen ajoneuvojen, esineiden internetin, älypuhelimien ja liikenteen tarpeisiin.

Lisäksi avaruusohjelmasta varataan 5,8 miljardia euroa EU:n maanseurantaohjelma Copernicukselle. Rahoituksella säilytetään EU:n riippumattomuus ja johtoasema korkeatasoisessa ympäristönseurannassa, hätätilanteiden hallinnassa sekä raja- ja meriturvallisuuden tukemisessa.

Copernicuksen uudet tehtävät, kuten hiilidioksidipäästöjen valvonta, auttavat EU:ta pääsemään johtavaan asemaan teknologian alalla ilmastonmuutoksen torjunnassa. Copernicuksen data- ja tietopalvelut helpottavat huomattavasti pk-yritysten ja startup-yritysten mahdollisuuksia hyödyntää Copernicuksen dataa innovatiivisten sovellusten kehittämisessä. Lisäksi varataan 500 miljoonaa euroa uusien turvallisuuskomponenttien kehittämiseen.