Itseajavat rekat testiin Lapissa

Tiedote 18.10.2017

Julkaistu 18.10.2017  |  Ajankohtaista

Visio raskaasta ajoneuvoyhdistelmästä liikkumassa Lapin jäisillä maanteillä autonomisesti ilman kuljettajaa on hurja, mutta todennäköisesti se on täyttä totta Muoniossa keväällä 2018, kun Arctic Truck Platooning Challenge haastaa maailman johtavat hyötyajoneuvojen valmistajat.

”Arctic Truck Platooning Challenge on Lapin liiton osarahoittama Alueelliset innovaatiot ja kokeilut -hanke, jossa ovat tiivisti mukana kuljetusalan yritykset Pohjaset Logistics Oy, TKH-Logistics Oy, Kuljetusliike Ilmari Lehtonen Oy ja Veljekset Toivanen Oy sekä Lapin yliopisto, Kemin Digipolis Oy ja hankkeen ulkopuolisena yhteistyötahona Oulun yliopisto. Tavoitteenamme on saada maailman johtavat raskasajoneuvojen valmistajat testaamaan autonomista kalustoaan arktisiin olosuhteisiin. Käytännössä tämä merkitsee yhdeksän kilometrin autonomista ajoa Muoniossa älytieosuudella”, kertovat hankkeen toteuttamisesta vastaavat professori Satu Miettinen Lapin yliopistosta ja Arctic Advisor Seppo Ahola Digipoliksesta.

Käytännössä Arctic Truck Platooning Challenge tarkoittaa sitä, että raskasajoneuvoyhdistelmä liikkuu testiajossa autonomisesti siten, että edellä ajaa yhdistelmä kuljettajan kanssa ja sen perässä tulee yhdistelmä ilman kuljettajaa. Tämä on pilkahdus mahdollisesta tulevaisuudesta, jossa ajoneuvot kuljettavat maanteillä rahtia autonomisesti ilman kuljettajaa.

Haaste viedään arktiselle tasolle

Vastaavanlainen hanke toteutettiin keväällä 2016 Hollannissa. Tuolloin kuusi suurta valmistajaa ajoi kalustollaan autonomisen testiajon, jossa pisin ajomatka oli Södertäljestä Rotterdamin satamaan. Hanke tunnettiin nimellä European Truck Platooning Challenge ja se sai suurta kansainvälistä julkisuutta.

”Viemme autonomisen ajon haasteen seuraavalle tasolle, sillä arktiset olosuhteet ovat huomattavasti haastavammat kuin keväiset manner-Euroopan maantiet. Autonominen ajo Lapissa on kuitenkin vain yksi osa hanketta, joka tähtää teollisen muotoilun hyödyntämiseen raskasajoneuvojen alustarakenteissa”, kertoo Ahola.

Hanke on erittäin konkreettinen, sillä rekkojen rakenteet voivat kerätä pahimmillaan jopa 2–4 tonnin ylimääräisen painon lumena, jäänä ja sohjona. Autojen huolto ja kunnossapito sulatuksineen, pesuineen ja kuivatuksineen on kallista, joten tavoitteena on kehittää uudenlaisten alustarakenteiden lisäksi myös tehokkaampia huoltomekanismeja.

”Palvelumuotoilu on olennainen osa hankekokonaisuutta, jolla pyritään kustannustehokkuuteen. On mielenkiintoinen visio, että tulevaisuudessa voi olla henkilöauton pesuautomaatin kaltaisia kaupallisia toimijoita, jotka mahdollistavat raskasajoneuvon tehokkaan sulattamisen, pesun ja kuivattamisen”, toteaa Miettinen.

”Ylimääräinen kuorma on pois kuljetettavasta massasta ja tietenkin sillä on vaikutuksensa myös ajoturvallisuuteen”, lisää professori Mauri Haataja Oulun yliopistosta.

Tavoitteena käytännön hyöty

Osallistuvat yritykset ohjaavat niiden kalustoa hyödyntävää kokeilua.

”Talvinen lumikuorma on iso ongelma, esimerkiksi viime talvena kolmesta Kemijärvi–Kemi-reitillä ajavasta hakeyhdistelmästä yön aikana kuljettajat sulattivat yhteensä lähes yhdeksän tonnia jäätä ja lunta. Lähes kolme tonnia per yksikkö vastaa kuutta prosenttia yhdistelmän kantavuudesta. Kyse ei ole pienestä summasta, kun kyseisellä välillä liikkuu yksistään meillä 12 yhdistelmää”, kertoo kunnossapito- ja tuotekehitysjohtaja Risto Pohjanen Pohjaset Logistics Oy:stä.

”Yhtiömme pyrkii olemaan mukana uusissa teknisissä ratkaisuissa ja ottamaan niitä käyttöön mahdollisuuksien mukaan. Uskomme, että saamme projektista konkreettisia malleja tulevaisuuden teknisiin ratkaisuihimme”, lisää varatoimitusjohtaja Henri Jussila Kuljetusliike Ilmari Lehtonen Oy:stä.

”On mielenkiintoista olla mukana hankkeessa, jossa ajatellaan ajamisen tulevaisuutta. Meillä lumen ja jään kertyminen kaluston rakenteisiin vaikuttaa erilaisten lisälaitteiden käyttöön perävaunuissa, jousituksiin, jarrulaitteiden toimintaan ja kestävyyteen. On hyvä, jos näihin ongelmiin löytyy ratkaisumalleja hankkeessa”, painottaa toimitusjohtaja Marko Anttola TKH-Logistics Oy:stä.

”Olemme kiinnostuneita uusien tekniikoiden soveltamisesta palveluissamme”, lisää toimitusjohtaja Jukka Toivanen Veljekset Toivanen Oy:stä.

Lisätietoja:

Satu Miettinen
Professori
Lapin yliopisto
+358 40 484 4367
satu.miettinen@ulapland.fi
www.ulapland.fi

Seppo Ahola
Arctic Advisor
Kemin Digipolis Oy
+358 400 249 620
seppo.ahola@digipolis.fi
www.digipolis.fi