Innovaatioraha käy kaupaksi

Julkaistu 14.09.2017  |  Ajankohtaista

Tekesin innovaatioseteli on juuri ilmestyneen väliarvion mukaan onnistunut tavoitteessaan tuoda uusia yrityksiä innovaatio- ja kehitystoiminnan piiriin. Samalla se on helpottanut tutkimusta ja uusien ideoiden pilotointia.

Syyskuun alkuun mennessä innovaatiorahoitusta oli saanut  2076 yritystä ja muuta tahoa. Ne jakautuivat esimerkiksi IPR:n ja patentointiin 18 %, tuotekehitykseen 16 %, palvelumuotoiluun ja -kehitykseen 15 % markkina- ja asiakasselvityksiin 13 %, sekä prototyyppeihin ja pilotointiin 12 %.