GTK vahvistaa geofysiikan osaamista Suomessa

Tiedote: GTK 16.11.2017

Julkaistu 22.11.2017  |  Ajankohtaista

Geologian tutkimuskeskus (GTK) ryhtyy vahvistamaan rooliaan kansainvälisen huipputason geofysikaalisten tutkimusmenetelmien ja palveluiden osaajana käynnistämällä kaksivuotisen geofysiikan kehittämisohjelman.

GTK on Suomessa ainoa sovelletun geofysiikan keskittymä. Yliopistoissa sovelletun, kiinteänmaan geofysiikan opetus ja tutkimus ovat olleet voimakkaassa muutoksessa. Nykyiset opettaja- ja opiskelijamäärät ovat vähäisiä, mikä luo epävarmuutta osaavan työvoiman saamiseen ja koko alan tulevaisuuteen kotimaassa.

Huippuosaamisen vahvistamiseksi ja varmistamiseksi GTK rekrytoi tutkimusprofessorin ja erikoistutkijan kansainvälisellä haulla. Yhtenä keskeisenä toimenpiteenä geofysiikan aseman vahvistamisessa on yhteistyön vahvistaminen Helsingin ja Oulun yliopistojen sekä ulkomaisten kumppanuusyliopistojen kanssa. Lisäksi GTK palkkaa lisääntyvästi opiskelijoita kausiharjoittelijoiksi, tukee opinnäytetöitä ja kehittää yhteisiä tutkimusinfrastruktuureja.

GTK hyödyntää omassa tutkimus- ja palvelutoiminnassaan laajasti geofysiikan menetelmiä ja maailman parhaiksi arvioituja geofysiikan aineistojaan on sitten kysymys malminetsinnästä, teollisuusympäristöjen hallinnasta, pohjavesivarantojen kartoittamisesta, geoenergiasta, infrastruktuurirakentamisesta tai geotieteellisestä tutkimuksesta.

– Geofysikaalisten aineistojen ja menetelmien antamia moninaisia mahdollisuuksia ei ole vielä läheskään täysimääräisesti hyödynnetty. Geofysiikalla luomme edellytyksiä menestyvälle palvelu- ja innovaatiotoiminnalle kotimaassa ja kansainvälisesti. Haluamme lisätä myös GTK:n kiinnostavuutta mielenkiintoisena työyhteisönä, jonka menestys rakentuu kykyymme yhdistää parasta geotieteiden osaamista, sanoo tieteellisestä tutkimuksesta vastaava johtaja Pekka Nurmi.

Lisätietoa:
Pekka Nurmi, johtaja, tieteellinen tutkimus, p. 029 503 2325, pekka.nurmi_gtk.fi
Heikki Forss, yksikön päällikkö, geofysiikan sovellukset, p. 029 503 3611, heikki.forss_gtk.fi