FTI tulee taas, pk-instrumentti uudistuu - yritysrahoituksen suuntaviivat selvillä

Tietoa vuodenvaihteessa voimaan astuvista muutoksista on vihdoin saatavilla. Komissio on julkaissut sekä EIC- että Innovation in SMEs työohjelmat vuosille 2018-2020. Niihin on koottu kasvuyritysten tulevat EU-rahoitusinstrumentit tuleville vuosille. Jos EIC toimii niin kuin toivotaan, tulee se todennäköisesti säilymään seuraavassakin puiteohjelmassa.

Julkaistu 19.10.2017  |  Ajankohtaista

Mikä ihmeen EIC?

European Innovation Council –pilotti kokoa yhteen kasvuyritysten EU-rahoitusinstrumentit vuosille 2018-2020. EIC koostuu pilottivaiheen aikana kolmesta eri instrumentista: pk-instrumentti, FTI ja FET Open.

Pk-instrumentti

Pk-instrumenttiin on tulossa merkittäviä muutoksia vuoden 2018 alusta lähtien: kaikki erilliset hakuteemat poistuvat, Phase 2 –arvioinnissa rahoituspäätökset tehdään haastattelujen perusteella sekä hakemuspohjia on uudistettu. Mitä nämä kaikki käytännössä tarkoittavat?

  • Tähän asti rahoitettavan innovaation on pitänyt sopia johonkin 13 ennalta määritellyistä teemoista. Vuoden 2018 alusta alkaen erillisiä teemoja ei enää ole, vaan kaikki pk-instrumenttihakemukset jätetään aiheesta riippumatta yhteen ja samaan hakuun, josta parhaat valitaan rahoitettavaksi innovaation aihepiiristä riippumatta. Käytännössä hakemuksessa ei siis enää tarvitse ilmoittaa mihin teemaan hakemus kuuluu (kohta 1.2 Relation to the Workprogramme 2016-2017 hakemuspohjassa).
  • Jatkossa Phase 2 –hankkeiden rahoituspäätökset tehdään vasta erillisen haastattelukierroksen jälkeen. Haastatteluun kutsutaan kaksinkertainen määrä (budjetin mukaan laskien) yrityksiä kuin mitä komissio voi rahoittaa, joten jo sinne asti pääseminen vaatii aivan arviointilistan kärkipaikoille sijoittumista. Arvioinnissa annetuilla pisteittä ei tässä vaiheessa ole enää merkitystä, vaan rahoituspäätökset tehdään puhtaasti haastattelujen perusteella. Haastattelut pidetään Brysselissä yhden viikon aikana neljä viikkoa cut-offin sulkeutumisen jälkeen, joten tositarkoituksella rahoitusta hakevien on syytä varata nämä päivät kalenteristaan. Paikalla saa olla maksimissaan kolme henkilöä ja heidän tulee olla yrityksen omaa henkilöstöä, ei siis konsultteja tai muita yrityksen valtuuttamia ulkopuolisia tahoja. Matkakustannukset jäävät yrityksen itsensä maksettaviksi. Aikaa on varattu 30 min / yritys: ensin 10 min pitchaus ja sen jälkeen 20 min kysymyksille ja vastauksille. Haastattelijoina ja päätöksentekijöinä toimii pääasiassa sijoitustaustaisista henkilöistä koostuvat paneeli.
  • Uudet hakemuspohjat otetaan käyttöön vuoden 2018 alusta lähtien. Suuria muutoksia sisältöön ei tule, mutta uusi pohja heijastaa paremmin rahoituksen tarkoitusta ja liiketoimintafokusta kuin tähän saakka käytetyt, ”tavallisista” H2020-hakemuspohjista muokatut hakulomakkeet. Arviointikriteerit pysyvät edelleen samoina, joskin Impact-osion painoarvo kasvaa entisestään muodostaen jatkossa peräti 50% loppupisteistä. Loput 50% jakautuvat tasaisesti Excellence ja Implementation –osien välille.

FTI

Fast Track to Innovation on pieni, kaupallistamiseen tähtäävä konsortiohanke. Osallistujia saa olla 3-5, niin että minimiosallistumissääntö (kolme eri organisaatiota kolmesta eri EU- tai assosiaatiomaasta) täyttyy. Budjetti on max 3 M€ ja uuden tuotteen tai palvelun pitää olla markkinoilla kolmen vuoden kuluessa hankkeen alkamisesta. Hankkeen luonteen mukaisesti yritysosallistumiselle asetettujen rajojen tulee täyttyä tai ylittyä, mutta muiden organisaatioiden (yliopistot, tutkimuslaitokset tms.) osallistuminen sopivassa roolissa on toki mahdollista.

FET Open

Vielä kaukana kaupallisesta hyödyntämisestä oleva FET (Future and Emerging Technologies) etsii täysin uusia, radikaaleja teknologioita. Tämäkin haku on täysin ”bottom-up”, eli siinä ei ole ennalta määriteltyjä aiheita tai tarkkoja hakukuvauksia.

Innovation in SMEs

EIC:n lisäksi yritysten kasvua tuetaan erilaisilla riskirahoitusinstrumenteilla sekä muilla tukitoimilla. Nämä löytyvät Innovation in SMEs -työohjelmasta.

 

Lisätietoa komission sivuilla

EIC Draft Work Programme 2018-2020

SME Instrument Guidelines for Applicants

SME Instrument proposal template Phase 1, Part B

SME Instrument proposal template Phase 2, Part B

SME Instrument Pitch Deck template for interviews

Lisätietoa FTI:sta

 

Suomessa pk-instrumentti ja FTI -neuvontaa saa pk-rahoituksen NCP:ltä ja FET Open nauvontaa FET NCP:ltä. Yhteystiedot täällä.