5G-Safe tähtää tieliikenneonnettomuuksien vähentämiseen

Sodankylä tarjoaa hankkeelle monipuolisen ja ainutlaatuisen testausympäristön.

Julkaistu 30.11.2017  |  Ajankohtaista

VTT koordinoi tieliikenneonnettomuuksien vähentämiseen tähtäävää 5G-Safe -hanketta, jossa kehitetään uusia ajoneuvoverkkoratkaisuja ja niiden mahdollistamia paikallisia tiesää- ja tieturvallisuuspalveluja kuljettajien, teiden ylläpitäjien ja automaattiajoneuvojen hallintajärjestelmien tueksi. Uudet palvelut eivät edellytä autoilijalta ajonaikaisia toimia, vaan tietojen keräys ja varoitusten lähettäminen käyttäjille tapahtuvat automaattisesti.

”Autoista kerättävään sensori- ja videodataan pohjautuvien, reaaliaikaisten palvelujen laajamittainen käyttöönotto mahdollistetaan seuraavan sukupolven 5G-matkapuhelinverkkoteknologialla sekä tiedon optimaalista keräystä ja välitystä tukevilla uusilla ratkaisuilla”, kertoo projektipäällikkö Tiia Ojanperä VTT:ltä.

”5G-teknologia tulee olemaan esimerkiksi robottiautojen keskinäisen vuorovaikutuksen kulmakiviä, jossa suomalaisilla ICT-sektorin yrityksillä on merkittäviä vientimahdollisuuksia. Autojen nykyiset kuljettajan tukijärjestelmät nojaavat pääosin näköaistiin, jonka auton anturit luovat.

5G ja lyhyen kantaman radiot tuovat autolle myös puhekyvyn ja kuuloaistin nostaen niiden kyvykkyyden toiselle tasolle nykyautoihin verrattuna”, Ojanperä uskoo.

Tietietojen keräys ja varoitukset kuljettajille automaattisesti
Nyt kehitettävät palvelut eivät vaadi ajoneuvojen kuljettajilta ajon aikana toimenpiteitä varoitusten tai tietojen lähettämiseksi. Sen sijaan vallitsevia, paikallisia sää- ja tieolosuhteita tunnistetaan automaattisesti ajoneuvoista kerätyn datan perusteella. Varoitukset ja muu hyödyllinen informaatio toimitetaan reaaliaikaisesti tienkäyttäjille, teiden ylläpitäjille ja automaattiautojen ohjaamiseen. Projektissa tutkittavat uudet verkko- ja pilvilaskentateknologiat tarjoavat palvelujen tiedonvälitykseen pienemmät viiveet sekä paremman skaalautuvuuden nykyisiin ratkaisuihin verrattuna.

Alkuvuodesta alkaneella ja vuoden 2018 lopussa päättyvällä projektilla haetaan niin ikään uutta liiketoimintaa mukana oleville yrityksille. Hankkeen yrityskumppanit ovat olleet aktiivisesti mukana sisällön määrittelyssä alusta lähtien, mikä antaa paremmat mahdollisuudet tutkimustulosten kaupallistamiseen.

VTT:n ohella hankkeen tutkimuspartnereita ovat Destia, Ilmatieteen laitos sekä Ilmatieteen laitoksen kaupalliset palvelut, Kaltiot, SITO ja Unikie. Nokia, Sunit ja VR Transpoint osallistuvat hankkeeseen in-kind roolissa. Lisäksi projektia tukee tekninen asiantuntijaryhmä, johon kuuluvat Bittium, Dynniq (Hollanti), Liikennevirasto, Telia ja Trafi.

Tekesin Challenge Finland -kilpailuun kuuluva 5G-Safe-hanke on saanut laajaa huomiota kansallisessa ja kansainvälisessä lehdistössä. Traffic Technology International -lehti julkaisi loka-marraskuun numerossaan projektista kattavan artikkelin, joka päätyi myös lehden kanteen.

Traffic Technology International -lehden jutun 5G-Safe-projektista voit lukea kokonaisuudessaan täältä.