Sodankylän ajoneuvotestausalue ja 5G-testiverkko valmistunut

30.1.2018 8:29

Ilmatieteen laitos on yhteistyössä VTT:n ja Lapin Ammattikorkeakoulun kanssa toteuttanut Sodankylän lentokentälle monipuolisen 5G-testiverkkoa hyödyntävän testi- ja pilotointiympäristön. Testialue on tarkoitettu sekä perinteiselle ajoneuvojen talvitestaukselle että uusille älyliikenteen sovelluksille sekä kuljettajien käyttöön tarkoitetuille älykkäille tiesääpalveluille.

Julkaistu 02.02.2018  |  Ajankohtaista

EAKR-rahoitteisessa Sod5G-hankkeessa on luotu rajoitettu 5G-testiverkko sekä tiesääpalveluiden kehitys- ja pilotointiympäristö moniviranomaispalveluiden, älyliikenteen ja talvitestauksen tarpeisiin Sodankylän kunnan E75 Stargate-testirata-alueelle. Hankkeen tavoitteena on luoda tarkka paikkakohtainen tiesäätieto- ja -ennustepalvelu koko testirata-alueelle, joka on mahdollista jakaa alueella liikkuville viranomaisille, autoille ja autoilijoille reaaliajassa.

Alueella tullaan ensimmäisessä vaiheessa testaamaan palveluja, joiden avulla auton kuljettaja saa esimerkiksi varoituksen lähestyvästä hälytysajoneuvosta tai tietyöstä. ”Testiradalla voidaan kehittää niin tarkkoja tiesääpalveluja, että kuljettaja saa tiedon kahden kilometrin päässä olevasta erittäin liukkaasta tieosuudesta, tien ylittävästä voimakkaasta raekuurosta 500 metrin etäisyydellä tai hälytyksen juuri edessään tapahtuneesta liikenneonnettomuudesta”, Ilmatieteen laitoksen projektipäällikkö Timo Sukuvaara kuvailee.

Testialueen kiinteän infrastruktuurin omistaa Sodankylän kunta ja sen ylläpidosta huolehtii Tähtikunta Oy. ”Testiradan talviajo-olosuhteita voidaan muokata joustavasti kulloisenkin tarpeen mukaan”, Timo Sukuvaara kertoo. Hanke toteutetaan yhteistyössä VTT:n kanssa, joka on keskeisessä roolissa toteuttamassa Suomen 5G-testausympäristöjä. ”Sodankylän testialue laajentaa Suomen 5G-testiverkkoja ja tarjoaa erittäin hyvät puitteet Suomen arktisen osaamisen hyödyntämiselle”, sanoo VTT:n johtava tutkija Jukka Mäkelä. Myös Lapin AMK osallistuu hankkeeseen testaamalla omia älyliikenneratkaisujaan ympäristössä.

Testialueen infrastruktuuri valmistunut
”Joulukuussa 2016 alkanut hanke on edennyt hyvin, ja nyt testialueen infrastruktuuri on kokonaisuudessaan valmis”, kertoo Ilmatieteen laitoksen projektipäällikkö, tekniikan tohtori Timo Sukuvaara. Alueella on testiradan varressa kaksi Vaisala Oyj:n uudenaikaista RWS200-tiesääasemaa monipuolisella tiesäähavaintoinstrumentaatiolla. Tiesääasemat tuottavat paikallista mittausinformaatiota suoraan testiradalta. Mittauskalustoon kuuluu perinteisten tiesäähavaintojen lisäksi muun muassa tienpinnan kitka sekä näkyvyys tiealueella. Tiesääasemien havaintoja voidaan myös tukea ajoneuvoista tehtävillä mobiilikitkamittauksilla, joita tehdään testiradalla. Autonomisoituva liikenne tarvitsee tuekseen aiempaa tarkempia olosuhdetietoja. ”Olemme mielellämme mukana pilotoimassa tieolosuhteiden välitystä 5G-infrastruktuurin yli vaativissa sääoloissa liikkuvalle tieliikenteelle”, toteaa Vaisalan sää- ja ympäristöliiketoiminnan liikennesegmenttien kehityksestä vastaava Iiro Salkari.

Älykkään liikenteen viestintään ajoneuvojen, tienvarsiasemien sekä palveluiden välille on tarjolla kattava valikoima erilaisia kommunikaatioratkaisuja. Testirata-alueella on käytössä yhteydet 5G-testiverkkoon sekä langaton LTE-mobiiliverkko VTT:n toteuttamana ja ylläpitämänä. Lisäksi lyhyen kantaman vehicle-to-vehicle sekä vehicle-to-infrastructure -kommunikaatiota voidaan käyttää älyliikenteen ITS-G5 -teknologian mukaisesti Ilmatieteen laitoksen ajoneuvoissa sekä Vaisalan tiesääasemissa. Alueella on tarjolla myös perinteisimmät kommunikaatiomenetelmät, kuten 3G-puhelut sekä langaton Wi-Fi.

Nyt valmistunut 5G-testiverkko sekä älyliikenteen ja tiesääpalveluiden pilottijärjestelmä toimii ilmatieteen laitoksen älyliikenne- ja tiesääpalvelujen kehitystoiminnan keskeisenä elementtinä. Samalla myös moniviranomaispalveluiden, erilaisten pelastus- ja ilmailutoimintojen sekä ajoneuvotestauksen toimintaan luodaan vahvat edellytykset ja kehitysmahdollisuudet pitkälle tulevaisuuteen. Pilotointiympäristö ja sen sovellukset ovat hyödynnettävissä automaattiajamisen Aurora-kehityshankkeessa.

Lisätietoja:
Timo Sukuvaara, Ilmatieteen laitos, puh. 040 529 4977, timo.sukuvaara@fmi.fi 
Jukka Mäkelä, VTT, puh. 0400 245 504, jukka.makela@vtt.fi