Business Finland on käynnistänyt avaruusohjelman.

Kauppalehti 23.9.2018

Iso osa rahoituksesta kulkenee edelleen Euroopan avaruusjärjestön kautta

Julkaistu 24.09.2018  |  Ajankohtaista

Suomalainen teknologinen osaaminen on maailman huippua ja sille olisi käyttöä myös uusissa sovelluksissa, joissa hyödynnetään avaruutta. Suomesta voisi tulla kokoaan suurempi toimija avaruusliiketoiminnassa. Suomeen halutaan 50 uutta avaruutta liiketoiminnassaan hyödyntävää yritystä viiden vuoden aikana.

Näin kertovat valtion innovaatiorahoittajan Business Finlandin ohjelmapäällikkö Markus Ranne ja palvelujohtaja Kimmo Kanto.

”Tänä päivänä avaruustoiminnan keinoin varmistetaan yhteiskunnan toimintakykyä ja toimivuutta”, Kanto sanoo.

Satelliittien avulla tuotetaan tietoa esimerkiksi ilmastonmuutoksesta ja säästä.

Tavoitteista huolimatta Suomella on vielä kirittävää avaruuden suhteen. Rahoitus on yksi kysymys.

Business Finlandissa on käynnistetty keväällä New Space Economy -ohjelma, joka hyödyntää Business Finlandin perusrahoitusta ja kansainvälistä verkostoja.

Ohjelman päällikkö Ranne sanoo, että rahoitusvolyymi on noin 100 miljoonaa euroa seuraavan viiden vuoden aikana, mutta että ”Business Finlandilla ei ole korvamerkittyä avaruusbudjettia, joka rajoittaisi yritysten kansainvälisen kasvun tavoittelua”.

”Jos yritys esittää meille hyvän projektin, joka liittyy avaruustoimintaan, niin olemme valmiit jakamaan riskin yrityksen kanssa”, Ranne sanoo.

Suomen ohjelmamaksut Euroopan avaruusjärjestölle ovat noin 20 miljoonaa euroa vuodessa, eli viidessä vuodessa noin 100 miljoonaa euroa.

Toiveena on, että yksityiset rahoittajat lähtisivät mukaan. Institutionaalisesta ja valtiovetoisesta avaruustoiminnasta ollaan Ranteen mukaan siirtymässä julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyöhön. ”Yksityisellä sektorilla on yhä suurempi rooli avaruuden valloituksessa.”

Suomessa on noin 30 yritystä, jotka ovat olleet aktiivisesti mukana ESA-yhteistyössä. Yrityksiä, jotka liiketoiminnassaan voivat jollain tavalla nojautua avaruusteknologian hyödyntämiseen, on noin 200.

”Avaruudella on suurempi vaikutus suomalaiseen elinkeinoelämään kuin mitä päällepäin näkyy”, Ranne sanoo.

Euroopan avaruusjärjestö on Kannon mukaan arvioinut, että yhden veroeuron investointi tuottaa takaisin yhteiskunnalle noin 5–6 euroa.

”Yhä useammin yhteiskunnat perustavat toimintansa satelliittitiedon varaan”, hän sanoo.

Linkki juttuun